• Gegevens met een * zijn verplicht in te vullen.

Aanvraag menu

Hout onderdelen
  • Een aanvraag kan bestaan uit 1 of meerdere hout onderdelen. Een hout onderdeel gaat ofwel over knotbomen (een aantal bomen), een houtkant (een bepaald aantal meter aan knotbomen) of een hakhoutbosje (een bepaald aantal vierkante meters bomen).
  • Bij elk houtonderdeel vragen we ook om foto's te uploaden die verduidelijking geven bij de knotbomen (van veraf en dichtbij) én de ligging en situering. Het is gemakkelijk dat u die al digitaal bij de hand hebt.
Hout onderdelen

Contactgegevens

Akkoord eigenaar

Vul het veld hieronder in met "voor akkoord" met datum + gevolgd door uw naam.

Ondergetekende bevestigt hierbij dat hij/zij het recht heeft (volle eigendom, pacht, huurovereenkomst, ...) om bovenvermelde landschapselementen te onderhouden.